FAQs Complain Problems

सूचना

स्थानीय राहत विवरण सम्बन्धमा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चिनिया एसोसियसन पोखरा नेपालले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र राहत बाड्नेको नामावली विवरण

७६/७७ 04/15/2020 - 16:06 PDF icon चिनिया संस्था पोखरा नेपाललाई राहत बितरणका लागि अनुमति दिइएको बारे ।.pdf

पोखरा महानगरपालिका बाट स्वीकृत वडा गत राहत विवरण

७६/७७ 04/12/2020 - 15:11

पोखरा महानगरपालिका वडागत राहत माग विवरण ( वडा नं. १-५)

७६/७७ 04/12/2020 - 14:03 PDF icon वडा नं. १.pdf, PDF icon वडा नं. २.pdf, PDF icon वडा नं. ३.pdf, PDF icon वडा नं. ४.pdf, PDF icon वडा नं. ५.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-१६-२० )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:17 PDF icon वडा नं. १६.pdf, PDF icon वडा नं. १७.pdf, PDF icon वडा नं. १८.pdf, PDF icon वडा नं. १९.pdf, PDF icon वडा नं. २०.pdf

पोखरा महानगरपालिका वडागत राहत माग विवरण ( वडा नं. ६-१०)

७६/७७ 04/12/2020 - 14:14 PDF icon वडा नं. ७.pdf, PDF icon वडा नं ८.pdf, PDF icon वडा नं. ९.pdf, PDF icon वडा नं. १०.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-२१-२५ )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:19 PDF icon वडा नं. २१.pdf, PDF icon वडा नं. २२.pdf, PDF icon वडा नं. २३.pdf, PDF icon वडा नं. २४.pdf, PDF icon वडा नं. २५.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-११-१५ )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:16 PDF icon वडा नं. ११.pdf, PDF icon वडा नं. १२.pdf, PDF icon वडा नं. १३.pdf, PDF icon वडा नं. १४.pdf, PDF icon वडा नं. १६.pdf

पोखरा-महानगरपालिका-वडागत-राहत-माग-विवरण (वडा-नं-२६-३३ )

७६/७७ 04/12/2020 - 14:21 PDF icon वडा नं. २६.pdf, PDF icon वडा नं. २७.pdf, PDF icon वडा नं. २८.pdf, PDF icon वडा नं. २९.pdf, PDF icon वडा नं ३०.pdf, PDF icon वडा नं. ३१.pdf, PDF icon वडा नं. ३२.pdf, PDF icon वडा नं. ३३.pdf

Pages