FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक १० ( २०७९ पौष ८)

७९/८० 05/31/2023 - 14:19 PDF icon कार्यपालिका बैठक १० ( २०७९ पौष ८).pdf

कार्यपालिका बैठक ९ ( २०७९मंगसिर २५ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक ९ ( २०७९मंगसिर २५ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ८ ( २०७९मंगसिर १९ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक ८ ( २०७९मंगसिर १९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ७ ( २०७९ कार्तिक २० )

७९/८० 05/31/2023 - 14:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक ७ ( २०७९ कार्तिक २० ).pdf

कार्यपालिका बैठक ६ ( २०७९ भदौ २९ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६ ( २०७९ भदौ २९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ५ ( २०७९ श्रावण २४ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५ ( २०७९ श्रावण २४ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ४ ( २०७९ असार २४ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक ४ ( २०७९ असार २४ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ३ ( २०७९ असार ७ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक ३ ( २०७९ असार ७ ).pdf

कार्यपालिका बैठक २ ( २०७९ जेष्ठ ३१ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:10 PDF icon कार्यपालिका बैठक २ ( २०७९ जेष्ठ ३१ ).pdf

कार्यपालिका बैठक १ ( २०७९ जेष्ठ २६)

७९/८० 05/31/2023 - 14:09 PDF icon कार्यपालिका बैठक १ ( २०७९ जेष्ठ २६).pdf

Pages