FAQs Complain Problems

सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक १४ ( २०७९ माघ १७)

७९/८० 05/31/2023 - 14:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक १४ ( २०७९ माघ १७).pdf

कार्यपालिका बैठक १३ ( २०७९ पौष २५)

७९/८० 05/31/2023 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक १३ ( २०७९ पौष २५).pdf

कार्यपालिका बैठक १२ ( २०७९ पौष २२)

७९/८० 05/31/2023 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२ ( २०७९ पौष २२).pdf

कार्यपालिका बैठक ११ ( २०७९ पौष १४)

७९/८० 05/31/2023 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक ११ ( २०७९ पौष १४).pdf

कार्यपालिका बैठक १० ( २०७९ पौष ८)

७९/८० 05/31/2023 - 14:19 PDF icon कार्यपालिका बैठक १० ( २०७९ पौष ८).pdf

कार्यपालिका बैठक ९ ( २०७९मंगसिर २५ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक ९ ( २०७९मंगसिर २५ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ८ ( २०७९मंगसिर १९ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक ८ ( २०७९मंगसिर १९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ७ ( २०७९ कार्तिक २० )

७९/८० 05/31/2023 - 14:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक ७ ( २०७९ कार्तिक २० ).pdf

कार्यपालिका बैठक ६ ( २०७९ भदौ २९ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६ ( २०७९ भदौ २९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ५ ( २०७९ श्रावण २४ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५ ( २०७९ श्रावण २४ ).pdf

Pages