FAQs Complain Problems

सूचना

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक १९( २०८० असार ९)

८०/८१ 09/19/2023 - 12:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक १९( २०८० असार ९).pdf

कार्यपालिका बैठक १८ ( २०८० जेष्ठ २०)

८०/८१ 09/19/2023 - 12:06 PDF icon कार्यपालिका बैठक १८ ( २०८० जेष्ठ २०).pdf

कार्यपालिका बैठक १७ ( २०८० बैशाख ३)

८०/८१ 09/19/2023 - 12:05 PDF icon कार्यपालिका बैठक १७ ( २०८० बैशाख ३).pdf

कार्यपालिका बैठक १६ ( २०७९ चैत्र १०)

७९/८० 05/31/2023 - 14:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक १६ ( २०७९ चैत्र १०).pdf

कार्यपालिका बैठक १५ ( २०७९ फाल्गुण १५)

७९/८० 05/31/2023 - 14:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक १५ ( २०७९ फाल्गुण १५).pdf

कार्यपालिका बैठक १४ ( २०७९ माघ १७)

७९/८० 05/31/2023 - 14:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक १४ ( २०७९ माघ १७).pdf

कार्यपालिका बैठक १३ ( २०७९ पौष २५)

७९/८० 05/31/2023 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक १३ ( २०७९ पौष २५).pdf

कार्यपालिका बैठक १२ ( २०७९ पौष २२)

७९/८० 05/31/2023 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक १२ ( २०७९ पौष २२).pdf

कार्यपालिका बैठक ११ ( २०७९ पौष १४)

७९/८० 05/31/2023 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक ११ ( २०७९ पौष १४).pdf

कार्यपालिका बैठक १० ( २०७९ पौष ८)

७९/८० 05/31/2023 - 14:19 PDF icon कार्यपालिका बैठक १० ( २०७९ पौष ८).pdf

Pages