FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक ९ ( २०७९मंगसिर २५ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक ९ ( २०७९मंगसिर २५ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ८ ( २०७९मंगसिर १९ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक ८ ( २०७९मंगसिर १९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ७ ( २०७९ कार्तिक २० )

७९/८० 05/31/2023 - 14:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक ७ ( २०७९ कार्तिक २० ).pdf

कार्यपालिका बैठक ६ ( २०७९ भदौ २९ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:14 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६ ( २०७९ भदौ २९ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ५ ( २०७९ श्रावण २४ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:12 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५ ( २०७९ श्रावण २४ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ४ ( २०७९ असार २४ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक ४ ( २०७९ असार २४ ).pdf

कार्यपालिका बैठक ३ ( २०७९ असार ७ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक ३ ( २०७९ असार ७ ).pdf

कार्यपालिका बैठक २ ( २०७९ जेष्ठ ३१ )

७९/८० 05/31/2023 - 14:10 PDF icon कार्यपालिका बैठक २ ( २०७९ जेष्ठ ३१ ).pdf

कार्यपालिका बैठक १ ( २०७९ जेष्ठ २६)

७९/८० 05/31/2023 - 14:09 PDF icon कार्यपालिका बैठक १ ( २०७९ जेष्ठ २६).pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ र ५४

७८/७९ 04/17/2022 - 14:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४५.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४६.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४७.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४८.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४९.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५०.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५१.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५२.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५३.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५४.pdf

Pages