FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक नं. ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ र ५४

७८/७९ 04/17/2022 - 14:22 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४५.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४६.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४७.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४८.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४९.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५०.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५१.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५२.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५३.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ५४.pdf

कार्यपालिका बैठक नं. ३७ , ३८ , ३९, ४० , ४१, ४२ , र ४३

७८/७९ 04/17/2022 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ३७.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ३८.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ३९.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४०.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४१.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४२.pdf, PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. ४३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय नं. १६ ( २०७५-०१-०७) देखि बैठक नं ३६ ( २०७६-११-२)

७८/७९ 04/15/2022 - 13:32 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १६ ( २०७५-०१-०७) देखि बैठक नं ३६ ( २०७६-११-२).pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय नं. १ ( २०७४-०३-०५) देखि बैठक नं १५ ( २०७४-११-२७)

७८/७९ 04/15/2022 - 13:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक नं. १ ( २०७४-०३-०५) देखि बैठक नं १५ ( २०७४-११-२७).pdf

Pages