FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 1 Khanda 64नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 14:00 PDF icon Bhag 1 Khanda 64 नगर कार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संशोधन ).pdf अन्य
Bhag 1 Khanda 63 कार्यसम्पादन नियामावली (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:58 PDF icon Bhag 1 Khanda 63 कार्यसम्पादन नियामावली (पहिलो संशोधन ).pdf नियमावली
Bhag 1 Khanda 62 कार्यविभाजन नियामावली (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:57 PDF icon Bhag 1 Khanda 62 कार्यविभाजन नियामावली (पहिलो संशोधन ).pdf नियमावली
Bhag 1 Khanda 61 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:56 PDF icon Bhag 1 Khanda 61 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 60 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:56 PDF icon Bhag 1 Khanda 60 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 59 कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:55 PDF icon Bhag 1 Khanda 59 कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 58 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:54 PDF icon Bhag 1 Khanda 58 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई २०७५ (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 57 सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७४ (दोश्रो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:54 PDF icon Bhag 1 Khanda 57 सार्वजनिक निजि साझेदारी २०७४ (दोश्रो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 55 कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७७ (पहिलो संसोधन) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:52 PDF icon Bhag 1 Khanda 55 कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७७ (पहिलो संसोधन).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 54 गण्डकी वहुप्रविधिक शिक्षालय ऐन , २०७६ (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:49 PDF icon Bhag 1 Khanda 54 गण्डकी वहुप्रविधिक शिक्षालय ऐन , २०७६ (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन

Pages