FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 2 Khanda 44 वालसमुह तथा बालमंच परिचालन निर्देशिका , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 09:49 PDF icon Barsha 4 Khanda 44 वालसमुह तथा बालमंच परिचालन निर्देशिका , २०७७.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 43 वालमैत्री वडा घोषणा कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 09:48 PDF icon Barsha 4 Khanda 43 वालमैत्री वडा घोषणा कार्यविधि , २०७७.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 40 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित ७७/७८ 01/17/2021 - 09:47 PDF icon Barsha 4 Khanda 40 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 39 निजि जग्गाबाट प्राकृतिक श्रोत साधनको संकलन , उत्खनन तथा ओसार पोसरको लागि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 09:46 PDF icon Barsha 4 Khanda 39 निजि जग्गाबाट प्राकृतिक श्रोत साधनको संकलन ,कार्यविधि , २०७७.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 41 गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 14:47 PDF icon Barsha 4 Khanda 41 गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन नियमावली २०७७ f.pdf नियमावली
Bhag 1 khanda 47 कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:22 PDF icon barsha 3 khanda 48 barsha 3 khanda 48 कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७७..pdf ऐन
Bhag 1 khanda 46 विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:21 PDF icon barsha 3 khanda 47 विनियोजन ऐन २०७७..pdf ऐन
Bhag 1 khanda 45 आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:21 PDF icon barsha 3 khanda 46 आर्थिक ऐन २०७७ ..pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 35 ,गण्डकी वहुप्रविधिक शिक्षालय ऐन , २०७६ ७७/७८ 08/02/2020 - 14:56 PDF icon barsha 3 bhag 1 khanda 35 ,गण्डकी वहुप्रविधिक शिक्षालय ऐन , २०७६.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका सहकारी नियमावली , २०७६ ७६/७७ 03/16/2020 - 13:00 PDF icon Bhag 2 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका सहकारी नियमावली , २०७६.pdf नियमावली
Bhag 1 Khanda 43 पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धि कार्यविधि , २०७६ ७६/७७ 02/10/2020 - 16:05 PDF icon Bhag 1 Khanda 43 पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धि कार्यविधि , २०७६.pdf कार्यविधि
पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 10/11/2019 - 10:43 PDF icon Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६_0.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 10:00 PDF icon Bhag 1 Khanda 34 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि ७५/७६ 06/10/2019 - 12:14 PDF icon Bhag 2 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:36 PDF icon Bhag 2 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन निर्देशिका २०७५.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:35 PDF icon Bhag 2 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिकाको पशु विकास अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:34 PDF icon Bhag 1 Khanda 25 पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:33 PDF icon Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:31 PDF icon Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन) ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५.pdf आचार संहिता
Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५.pdf आचार संहिता
Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:56 PDF icon Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:54 PDF icon Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 04/01/2019 - 18:50 PDF icon Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम ७५/७६ 02/20/2019 - 15:15 PDF icon Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/31/2019 - 15:51 PDF icon Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf कार्यविधि

Pages