FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 1 Khanda 53 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 06/06/2021 - 13:48 PDF icon Bhag 1 Khanda 53 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन ).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 52 पोखरा महानगरपालिका विकास निगम ऐन, २०७७ ७७/७८ 05/28/2021 - 09:50 PDF icon Bhag 1 Khanda 52 पोखरा महानगरपालिका विकास निगम ऐन, २०७७.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 51 कृषि ऐन , २०७७ ७७/७८ 05/28/2021 - 09:50 PDF icon Bhag 1 Khanda 51 कृषि ऐन , २०७७.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 50 वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन , २०७७ ७७/७८ 05/28/2021 - 09:49 PDF icon Bhag 1 Khanda 50 वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन , २०७७.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 49 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७७ ७७/७८ 05/28/2021 - 09:48 PDF icon Bhag 1 Khanda 49 विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७७.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 48 पर्यटन विकास ऐन ,२०७७ ७७/७८ 05/28/2021 - 09:47 PDF icon Bhag 1 Khanda 48 पर्यटन विकास ऐन ,२०७७.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 48 सार्वजनिक खरिद नियामावली ( पहिलो संशोधन ) ७७/७८ 03/23/2021 - 11:54 PDF icon Rajpatra 48.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 46 सार्वजनिक खरिद नियामावली २०७७ ७७/७८ 02/07/2021 - 16:11 PDF icon Barsha 4 Khanda 46 सार्वजनिक खरिद नियामावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 41 आय ठेक्का बन्दोबस्त नियामावली , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 14:41 PDF icon Bhag 2 Khanda 41 आय ठेक्का बन्दोबस्त नियामावली , २०७७.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 45 पोखरा महानगरपालिका ४२ औ नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित ७७/७८ 01/17/2021 - 14:39 PDF icon Bhag 2 Khanda 45 पोखरा महानगरपालिका ४२ औ नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित.pdf अन्य

Pages