FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 1 Khanda 38 . पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ ७६/७७ 01/17/2021 - 09:57 PDF icon Bhag 1 Khanda 38 . पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 37 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६ ७६/७७ 01/17/2021 - 09:56 PDF icon Bhag 1 Khanda 37 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 36 सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ( पहिलो संशोधन) २०७६ ७६/७७ 01/17/2021 - 09:55 PDF icon Bhag 1 Khanda 36 सार्वजनिक निजि साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ( पहिलो संशोधन) २०७६.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 44 वालसमुह तथा बालमंच परिचालन निर्देशिका , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 09:49 PDF icon Barsha 4 Khanda 44 वालसमुह तथा बालमंच परिचालन निर्देशिका , २०७७.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 43 वालमैत्री वडा घोषणा कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 09:48 PDF icon Barsha 4 Khanda 43 वालमैत्री वडा घोषणा कार्यविधि , २०७७.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 40 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित ७७/७८ 01/17/2021 - 09:47 PDF icon Barsha 4 Khanda 40 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणित.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 39 निजि जग्गाबाट प्राकृतिक श्रोत साधनको संकलन , उत्खनन तथा ओसार पोसरको लागि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 01/17/2021 - 09:46 PDF icon Barsha 4 Khanda 39 निजि जग्गाबाट प्राकृतिक श्रोत साधनको संकलन ,कार्यविधि , २०७७.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 41 गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 11/06/2020 - 14:47 PDF icon Barsha 4 Khanda 41 गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय संचालन नियमावली २०७७ f.pdf नियमावली
Bhag 1 khanda 47 कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:22 PDF icon barsha 3 khanda 48 barsha 3 khanda 48 कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७७..pdf ऐन
Bhag 1 khanda 46 विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:21 PDF icon barsha 3 khanda 47 विनियोजन ऐन २०७७..pdf ऐन

Pages