FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:33 PDF icon Bhag 2 Khanda 21 पोखरा महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता ,नविकरण स्तोरान्नती तथा सेवा थप.pdf कार्यविधि
Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 32 पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:32 PDF icon Bhag 1 Khanda 31 पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:31 PDF icon Bhag 1 Khanda 30 पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन) ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 29 पोखरा महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ( संशोधन).pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:27 PDF icon Bhag 1 Khanda 33 पोखरा महानगरपालिका शुसासन ऐन २०७५.pdf ऐन
Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 27 पोखरा महानगरपालिका पदाधिकारीको आचार संहिता २०७५.pdf आचार संहिता
Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५ ७५/७६ 04/21/2019 - 14:26 PDF icon Bhag 1 Khanda 26 पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको आचार संहिता २०७५.pdf आचार संहिता
Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:56 PDF icon Bhag 2 Khanda 20 पोखरा महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण ईजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन) ७५/७६ 04/01/2019 - 18:54 PDF icon Bhag 2 Khanda 19 पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ( पहिलो संशोधन).pdf कार्यविधि

Pages