FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज प्रकार
Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन ७५/७६ 04/01/2019 - 18:50 PDF icon Bhag 1 Khanda 24 पोखरा महानगरपालिका सहकारी ऐन.pdf ऐन
Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम ७५/७६ 02/20/2019 - 15:15 PDF icon Bhag 2 Khanda 18 पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम.pdf अन्य
Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि ७५/७६ 01/31/2019 - 15:51 PDF icon Bhag 2 Khanda 17 पोखरा महानगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:46 PDF icon Bhag 2 Khanda 16 नगर युवा परिषद संचालन कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 15 सार्वजनिक निजि साझेदारी नियमावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 14 अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण सहयोग संचालन निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:45 PDF icon Bhag 2 Khanda 14 अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण सहयोग संचालन निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 13 उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 01/06/2019 - 15:44 PDF icon Bhag 2 Khanda 13 उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका.pdf निर्देशिका
Bhag 2 Khanda 12 शिक्षा नियामावली (पहिलो संशोधन ) ७५/७६ 01/06/2019 - 15:43 PDF icon Bhag 2 Khanda 12 शिक्षा नियामावली.pdf नियमावली
Bhag 2 Khanda 11 नक्सा पास परामर्श सेवा कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:43 PDF icon Bhag 2 Khanda 11 नक्सा पास परामर्श सेवा कार्यविधि.pdf कार्यविधि
Bhag 2 Khanda 10 सम्पति कर तथा घर जग्गा कर व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 01/06/2019 - 15:42 PDF icon Bhag 2 Khanda 10 घर तथा जग्गा कर.pdf कार्यविधि

Pages